Stichting Antwoord vind het belangrijk
dat kinderen jong van Jezus horen.
Hier lezen kinderen over Hem!

Regelmatig verscheept Antwoord boeken
en ander Bijbels materiaal naar Afrika
om tot zegen te zijn voor de mensen
daar. Helpt u mee?Nalatenschap


Nadenken over de dood, doen de meeste mensen niet dagelijks. Veel mensen hebben onprettige gevoelens en gedachten van onzekerheid, twijfels en angst. We weten niet hoe en wanneer ons leven eindigt.


Voor hen die leven zonder Christus geeft de dood ook reden tot somberheid. Toch mogen we, als we met Jezus leven, uitzien naar een leven na dit leven. Jezus zegt zelf: "Ik ben de opstanding en het leven; Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven". Veel mensen laten geen testament opmaken. Dat is jammer, want het is toch van belang om tijdig aan te geven waar u wilt dat uw bezittingen uiteindelijk terecht komen. Voor geliefden is het prettig te weten wat de laatste wensen zijn, zodat zij hun overledene op gepaste wijze de laatste eer kunnen bewijzen. Het opmaken van een testamentkan de nabestaanden veel hoofdbrekens schelen. Als u een testament op laat maken, kunt u ervoor kiezen een deel na te laten aan derden. Bijvoorbeeld een goed doel zoals Stichting Antwoord. 

Legaat
U kunt ook een legaat toekennen. Een legaat is een van te voren vastgesteld bedrag of voorwerp, dat een persoon of instelling toekomt na overlijden. Voor zowel het testament als het legaat geldt dat u dit bij een notaris moet laten vastleggen.   Een voorbeeld van een legaat is: Ik legateer (eventueel vrij van kosten en rechten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Stichting Antwoord gevestigd te Andijk een bedrag in contacten groot....

Erfstelling
U kunt Stichting Antwoord ook (mede)erfgenaam maken van uw gehele bezit. Uw erfenis wordt dan, volgens de bepalingen in uw testament, verdeeld onder de erfgenamen. Voorbeeld van een erfstelling: Ik benoem tot erfgenaam voor ... deel de Stichting Antwoord gevestigd te Andijk 

Successierechten
In Nederland moet over een erfenis belasting worden betaald, de zogenaamde successierechten. Stichting Antwoord valt onder een speciale categorie. Voor deze categorie geldt een belastingtarief van 8%. Voor Stichting Antwoord is een door de overheid bepaald bedrag vrijgesteld van successierechten.  

Notaris
U kunt bij uw notaris terecht voor een gratis oriënterend gesprek. Hij kan u helpen met een helder advies en het uiteindelijk opmaken van een testament. Indien u mocht besluiten om Stichting Antwoord op te nemen in uw nalatenschap en u hebt nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met Stichting Antwoord en de brochure bestellen via 0228-597047 of info@antwoord.org.