Leeft dat ook in uw hart? Dat u de Liefde van Jezus wilt delen? Geef dan gul en bouw mee aan Gods Koninkrijk!

Vele kerken staan te popelen om hun geloof liefdevol uit te dragen. Aan kwetsbare kinderen, aan gevangenen en aan kerkplanters. Maar het ontbreekt hen vaak aan kennis en materiaal. Hun vraag aan ons willen wij heel graag beantwoorden Doe ook mee!

Geven
De kracht van Stichting Antwoord wordt gevonden in de gulheid en toewijding van de betrokken vrijwilliger en donateurs. Spreuken 21:26 is ons uitgangspunt: "De rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf." (NBV) Dit besef wordt steeds duidelijker als we kijken naar de trouwe gevers en het toenemende aantal vrijwilligers die zich ter plekke inzetten voor Stichting Antwoord.

Wij geloven in het Bijbelse principe van geven met blij hart. Omdat dat het karakter van onze Here God weerspiegelt. Uw giften aan Stichting Antwoord voorzien in de geestelijke vraag van kerken elders die graag het Evangelie willen verspreiden tot herstel van mensenlevens.

Geef om evangelisatie en zending, want alleen Jezus redt! Steun Stichting Antwoord.Antwoord Actueel

Kinderwerk Egypte
Land: Egypte
In Egypte steunde Stichting Antwoord tot nu toe een project waarin discipelschapstraining van kinderen centraal stond. Ook was er aandacht voor de rol die ouders spelen in de opvoeding en geestelijke toerusting van hun kinderen.
» Lees meer over dit project06 april   2016
Commercie en Stichting Antwoord. Yes we can?! Waarom is het schijnbaar zo’n uitdaging om ‘commercie’ te koppelen aan onze grote opdracht als christenen, namelijk het verspreiden van het evangelie? Veel werkgevers vinden een reclamebord langs het voetbalveld van de plaatselijke amateurclub wel acceptabel, maar een advertentie in de nieuwsbrief van een christelijke organisatie is een lastiger verhaal. Hebben we dan last van een te christelijke uitstraling? Het zou een enorm voordeel kunnen zijn!
 
Lees verder »
16 maart   2016
Op de knieën “Op 13 maart 2016 werd de uitslag van het volgende onderzoek gepubliceerd: Nederland is God kwijt geraakt. Meerderheid gelooft niet meer dat God bestaat.

Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving; Nederland is geen christelijke natie meer, dat zijn de belangrijkste conclusies uit het toonaangevende onderzoek 'God in Nederland' dat in maart 2016 verscheen. Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen en het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen, concluderen de onderzoekers.
Lees verder »
09 maart   2016
Inheemse kerken in Nederland Afgelopen jaar onderzocht één van mijn studenten de internationale kerken in Dordrecht. Dit was onderdeel van haar stage en deze kerken waren nog nooit in kaart gebracht. Er was vanuit de nationale kerken een verlangen ontstaan om contact te leggen en elkaar beter te leren kennen. De student in kwestie bracht niet alleen een bezoek aan veel van deze kerken en noteerde de adresgegevens in een later fraai vormgegeven brochure. Ze ontdekte ook de rijkdom die deze kerken te bieden hebben, de prachtige accenten die zij leggen vanuit het Evangelie en de kleur die zij geven aan het christelijk erfgoed van Dordrecht.
 
Lees verder »