Stichting Antwoord vindt het belangrijk
dat kinderen jong van Jezus horen.
Hier lezen kinderen over Hem!

Regelmatig verscheept Antwoord boeken
en ander Bijbels materiaal naar Afrika
om tot zegen te zijn voor de mensen
daar.  Een bijbel kost slechts 5 euro en is voor een kind van onschatbare waarde!Jaarverslag


Dankzij de steun van veel particulieren, kerken en bedrijven, kunnen we keer op keer onze projecten financieren.

Bekijk onze jaarverslagen online:


Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010


Papieren versie

Een papieren versie van het jaarverslag kunt u aanvragen via info@antwoord.org.


ANBI en RfB-keurmerk

Stichting Antwoord is door de Belastingdienst erkend als ANBI en draagt het RfB-keurmerk van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid.