Missie en visie

Stichting Antwoord is een interkerkelijke zendingsorganisatie die wil investeren in de lokale kerken en organisaties (partners). We verlangen ernaar dat kerken een krachtig getuigenis kunnen zijn in hun eigen omgeving.


Ons doel is dat de wereldwijde gemeente van Jezus Christus zal groeien en bloeien en dat het Evangelie verspreid wordt over de hele wereld.
 

Dit doen we door:

- Het verspreiden van Bijbels, kinderbijbels en kinderdagboekjes

- Het opleiden van voorgangers en studenten tot krachtige en bijbelgetrouwe leiders

- Het geven van hoop aan mensen die aan de rand van de samenleving staan


De pijlers

De projecten van Stichting Antwoord zijn verdeeld over vier pijlers:
1. Training en toerusting
2. Kinder- en jeugdwerk
3. Gevangeniswerk
4. Wielen voor het Woord