Stichting Antwoord vind het belangrijk
dat kinderen jong van Jezus horen.
Hier lezen kinderen over Hem!

Regelmatig verscheept Antwoord boeken
en ander Bijbels materiaal naar Afrika
om tot zegen te zijn voor de mensen
daar. Helpt u mee?Stichting Antwoord gaat opzoek naar een nieuwe Directeur!

De functie
Stichting Antwoord zet zich in voor de verspreiding van het evangelie door lokale kerken in Oost Europa en Afrika te ondersteunen. Een groot deel van de inkomsten van Stichting Antwoord komt van particulieren. Door het aangekondigde vertrek van de huidige directeur, is Antwoord op zoek naar een nieuwe directeur, die de missie van Antwoord met passie verder vorm wil geven. Wij zijn op zoek naar een creatieve, communicatieve directeur, die zelf actief meewerkt op de werkvloer.


Taakomschrijving
- Samen met bestuur werk je jaarlijks de fondswerfstrategie uit.
- Je zult actief bedrijven en kerken bezoeken en projecten presenteren en contacten onderhouden.
- Je houdt je bezig met het schrijven van projectvoorstellen aan fondsen en bedrijven.
- Je organiseert mede acties en andere evenementen voor fondswerfdoeleinden.
- Je bent eindverantwoordelijk voor de aansturing van het team en de vrijwilligers.
- Je bent eindverantwoordelijk voor de financiële administratie, hoewel de dagelijkse financiële administratie elders is ondergebracht.

Het profiel
De collega (m/v) die wij zoeken voldoet aan de volgende criteria:
- Opleiding: Relevant HBO werk- en denkniveau.
- Ervaring: minimaal 3 jaar ervaring als fondsenwerver in de non-profitsector.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om op verschillende niveaus effectief te kunnen communiceren.
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
- Persoonsprofiel: Inspirerende organisator, professioneel, accuraat, teamspeler, die met passie voor de verspreiding van het evangelie het gezicht van Stichting Antwoord wil zijn.
- Je hebt grote affiniteit met de doelstelling van stichting Antwoord en vindt het een uitdaging om kerken en bedrijfsleven te betrekken bij het werk van Stichting Antwoord.

Ons aanbod
Een boeiende, veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen Stichting Antwoord. Standplaats is Andijk. Deels vanuit huis werken is een mogelijkheid. Het betreft een 32 tot 40-urig dienstverband. Een bedrijfswagen word ter beschikking gesteld.
Heb je interesse, dan kun je een sollicitatiebrief met CV  sturen naar het bestuur van Stichting Antwoord voor 28 februari 2014.

Op onze website www.antwoord.org kunt een uitgebreidere profielschets vinden.

Stichting Antwoord
t.a.v D.J. Otte
Postbus 76
1619 ZH ANDIJK
Tel: 0228-595900
Of via Email: dj.otte@dorcas.org
 

Profielschets Directeur Stichting Antwoord

A) Context en uitdagingen

Stichting Antwoord zet zich in en is gericht op het verspreiden van het evangelie in landen in Oost Europa en Afrika. In 2013 heeft Stg. Antwoord haar 40 jarig Jubileum gevierd en kent een lange geschiedenis. Sinds 1998 heeft stg. Antwoord een kantoor in Andijk, Noord Holland. Zowel in Nederland als in de projectlanden wordt samengewerkt met de buurorganisatie Dorcas. Naast de directeur is er 1 vaste medewerker en een aantal vrijwilligers.

Stichting Antwoord ondersteunt kerken en christelijke organisaties in hun verlangen om het woord van God te verspreiden. Dat maakt Antwoord mogelijk via 4 project categorieën:

1. Training en Toerusting
2. Hulp aan gevangenen
3. Kinder- en jeugdwerk 
4. Wielen voor het woord

Doel van Stg. Antwoord in Nederland is zoveel mogelijk gelden op te halen voor bovengenoemde projecten en de passie voor evangelie verkonding in Nederland onder de aandacht te blijven brengen. Voor meer informatie en het jaarverslag zie www.antwoord.org


Uitdagingen 2014-2016
Voor de komende jaren ziet stg. Antwoord, en daarmee ook de nieuwe directeur van stg. Antwoord, zich gesteld voor de volgende uitdagingen:

1.Gedurende de afgelopen jaren is het moeilijk geweest het inkomen te laten groeien. Nu Europa weer uit het dal krabbelt zal een gezonde groei ingezet moeten worden om een gezonde balans te krijgen tussen kosten en uitgaven.
2.Het (voorzichtig) experimenteren met nieuwe vormen van fondsenwerving en het aanspreken van nieuwe doelgroepen.
3.Verdere uitbreiding van werkgroepen en vrijwilligers die de fondsenwerving ondersteunen.
4.professionalisering van de fondsenwerving en de inzet van haar stafleden en vrijwilligers teneinde de kwaliteit en de effectiviteit te verhogen.

B) Verantwoordelijkheden
De directeur is als eindverantwoordelijke van de organisatie, mede n.a.v. bovenstaande uitdagingen, verantwoordelijk voor:
1. Financiële groei en daardoor een gezondere balans tussen inkomsten en uitgaven
2. Uitbreiding van onze achterban
3. Het uitrollen en monitoren van fondsenwerving strategieën en het meten van hun effectiviteit
4. Verdere uitbreiding in professionalisering van staf en vrijwilligers

C. Competenties Directeur Stg. Antwoord
Om de functie van Directeur goed uit te kunnen oefenen, zijn de volgende competenties van belang:
• inspirerend en innovatief
• dienend en samenbindend leiderschap
• organisatorisch sterk
• strategisch
• representatief
• professioneel
• netwerker
• resultaatgericht

D. Functie-eisen
• HBO/WO werk- en denkniveau
• fondsenwerving en leidinggevende ervaring
• vertaalslag kunnen maken van meerjarenbeleid naar jaarplannen
• kennis van en inzicht fondsenwerving strategieën
• zorg dragen voor diverse interne en externe rapportages
• het opbouwen en onderhouden relevante in- en externe netwerken
• meelevend lid van een kerk of gemeente

E. Overig
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het meerjarenbeleid van stg. Antwoord 2014-2016 en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. De directeur is binnen het vastgestelde beleid en de begroting bevoegd zelfstandig uitgaven te doen.