Kinderbijbels voor Albanie
Land: Albanië
Het doel is om de prachtige Ontdekkingsbijbel uit de delen aan 4000 kinderen. De Bijbels worden uitgereikt aan arme kinderen. Op het lokale christelijke radiostation wordt er ook voorgelezen uit de Ontdekkingsbijbel. Kinderen kunnen meedoen met een Bijbel

Verwoest als gevolg van twee wereldoorlogen heeft Albanië van alle Europese landen de laagste levensstandaard. Tussen 1967 en 1990 was het verboden om welke godsdienst dan ook uit te oefenen. Na ruim 23 jaar zonder godsdienst, heeft religie bij vooral de oudere Albanezen weer een belangrijke plaats ingenomen in het dagelijkse leven. Ook de religieuze feestdagen zijn weer in ere hersteld. De jongeren zijn veelal opgegroeid in een land zonder godsdienst. Voor hen is religie veel minder belangrijk. Naar schatting is op dit moment circa 70% van de bevolking islamitisch, 10% rooms-katholiek en behoort 20% tot de Grieks-Orthodoxe Kerk.

Om 4000 Ontdekkingsbijbels te laten drukken en te verspreiden onder de armste kinderen van Albanië is nog € 7.900 euro nodig. Antwoord wil het Evangelie graag beschikbaar stellen aan jonge kinderen . Het is belangrijk dat ze jong over Jezus horen!

Voor € 5 maakt u een kind blij met een Ontdekkingsbijbel!